Lodret Streg2 1

TWISTER AMAGER

Efter opførelsen af Twister blev man opmærksom på, at der kunne være nogle udfordringer i de 2 x 40 meter dybe skakte, så det blev besluttet at brandmale, brandfuge og påføre en diffusionslukket membran samt at tætheds/vakuum-teste skaktene.

Dette blev udført med erhvervsklatring, da det ellers ikke ville have været muligt at komme ind i skaktene.

Scanclimb Erhvervsklatring På Sjælland37

MONTAGE

Efter opførelsen blev man i tvivl, om brandskaktene var tætte nok. SCANCLIMB trykprøvede skaktene, og derefter blev det besluttet at tætne skaktene, som vi også forestod. De to skakte var ca. 40 meter dybe,  og tilgangen kunne kun ske med Erhvervsklatring.
Streg
Scanclimb Erhvervsklatring På Sjælland37
Lodret Streg2 1

MONTAGE

Efter opførelsen blev man i tvivl, om brandskaktene var tætte nok. SCANCLIMB trykprøvede skaktene, og derefter blev det besluttet at tætne skaktene, som vi også forestod. De to skakte var ca. 40 meter dybe,  og tilgangen kunne kun ske med Erhvervsklatring.

MONTAGE

Da pladsen var trang, og der var usikkerhed omkring iltmængden til klatrerne, førte vi slanger ned i skakten. Derudover blev klatrerne udstyret med iltmålere. Det var nødvendigt at tænke redning på en ny måde, da adgangen til skakten var meget vanskelig.
Streg2 1
Scanclimb Erhvervsklatring På Sjælland38
Scanclimb Erhvervsklatring På Sjælland38
Lodret Streg2 1

MONTAGE

Da pladsen var trang, og der var usikkerhed omkring iltmængden til klatrerne, førte vi slanger ned i skakten. Derudover blev klatrerne udstyret med iltmålere. Det var nødvendigt at tænke redning på en ny måde, da adgangen til skakten var meget vanskelig.