ROPE ACCESS

INSPEKTIONER

 

Erhvervsklatring – også kaldet Rope Access er et fleksibelt alternativ til lift & stillads, hvor uddannede og fagspecialiserede håndværkere løser alle typer opgaver via rebteknik.

Lodret Streg2 1

INSPEKTIONER

 

Inspektioner kan være meget forskellige. Det kan være en besigtigelse af en facade, en silo, en bro, en skakt, eller andre svært tilgængelige steder. Inspektioner udføres således, at bygherre eller rådgiver har et fyldestgørende billede af opgaven, når klatrerne afleverer rapporten.
 
Forskellige former for målinger og prøveudtagninger kan være en del af en inspektion, og er der brug for, at det er en specifik håndværker til besigtigelsen, så har SCANCLIMB faguddannet industri klatrer til stort set alle tænkelige udfordringer.
Scanclimb Erhvervsklatring På Sjælland11

ROPE ACCESS

INSPEKTIONER I HØJDEN

SCANCLIMB udfører inspektioner på bygninger, facader, broer, siloer og alle andre svært fremkommelige steder – samt forskellige former for målinger og prøveudtagninger.

• Luftskiftemålinger i ventilationsanlæg
• Målinger af tæthed af bygninger
• Luftkvalitetsmålinger
• Prøvetagning af asbest i bygninger
• Kemiske målinger af maling i samarbejde med Dansk Miljøanalyse
• Lydmålinger
• Skimmelsvamp
• Pcb samt klorerende paraffiner

Lodret Streg2