INSPEKTIONER

Inspektioner kan være meget forskellige. Det kan være en besigtigelse af en facade, en silo, en bro, en skakt, eller andre svært tilgængelige steder. Inspektioner udføres således, at bygherre eller rådgiver har et fyldestgørende billede af opgaven, når klatrerne afleverer rapporten.
 
Forskellige former for målinger og prøveudtagninger kan være en del af en inspektion, og er der brug for, at det er en specifik håndværker til besigtigelsen, så har SCANCLIMB faguddannet mandskab til stort set alle tænkelige udfordringer.

ROPE ACCESS

INSPEKTIONER I HØJDEN

SCANCLIMB udfører inspektioner på bygninger, facader, broer, siloer og alle andre svært fremkommelige steder – samt forskellige former for målinger og prøveudtagninger.

• Luftskiftemålinger i ventilationsanlæg
• Målinger af tæthed af bygninger
• Luftkvalitetsmålinger
• Prøvetagning af asbest i bygninger
• Kemiske målinger af maling i samarbejde med Dansk Miljøanalyse
• Lydmålinger
• Skimmelsvamp
• Pcb samt klorerende paraffiner