KVALITETS KONTROL

Hvis du tager en byggesagkyndig med til din 1- og 5-års gennemgang af bygninger, sikrer du, at alle fejl og mangler, der med rette kan gøres gældende, bliver belyst og korrekt noteret i forbindelse med gennemgangen. Vigtigst er at tilsikre en grundig byggeteknisk gennemgang af tag og facader mv. 

SCANCLIMB kan hjælpe med at besvare spørgsmål i forhold til de problemstillinger, som I måtte stå med, som vedrører vedligeholdelse af ejendomme mm., og vi kan rådgive omkring afhjælpning, og hvorledes I skal forholde jer.

ROPE ACCESS

HÅNDVÆRKERE I HØJDEN

Erhvervsklatring/Rope Access anvendes over hele verden til hurtigt og sikkert at sikre sig adgang til svært tilgængelige steder som fx tage, broer, udhæng, skorstene, vindmøller, facader, pyloner, nicher mm. Erhvervsklatring kombinerer mange års erfaringer med traditionel klatring og bjergbestigning med moderne hjælpemidler og giver nye unikke muligheder.